APF – All Poly Floc

APF geniş spektrumlu Koagülan ve flokülandır. Koagülasyon çözünmüş kimyasal pıhtılaşma işlemidir. Koagülasyon süreci tamamlandıktan sonra topaklaşma (flokülasyon) oluşur. Bu durum klor ihtiyacının %80’inden sorumludur. APF ayrıca yosunların ve bakterilerin üremelerini engelleyen 1,0 lt NoPhos içermektedir. APF, AFM kullanılan filtre ve ZPM statik mikser ile birlikte kullanıldığında 0,1 mikron mertebesinde çok iyi filtrasyon performansı elde edilir.

Dozaj miktarı
Uygulama oranı her 1 m³ filtrasyon debisi için 0,5-1,0 ml ‘dir.
Örneğin, filtrasyon debisi 10 m³/h ise APF dozlama miktarı 5 – 10 ml/h olmalıdır. APF sisteme pompa ile filtre arasında dozlanmalıdır.

Ürünler

DA20011APF Pool20 lt/ 22 kg
DA20012APF WT20 lt/ 22 kgYüksek katmanlı filtreler için

Katalog

APF Katalog EN

APF Katalog TR