Dryden Aqua Sistem (DAISY)

DAISY = Dryden Aqua Integrated System :
Kimyasal yerine biyolojik ağırlıklı sistem

DAISY Yüzme havuzu filtrasyonu için DRYDEN AQUA tarafından geliştirilmiş kimyasal yerine biyolojik ağırlıklı entegre bir sistemdir. Klasik havuz filtrasyon sistemi patojenleri (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde) önlemek için daha fazla ve daha güçlü dezenfektan kullanımını ön görür.Halbuki patojenlerin üremesi biyolojik olaydır, bunun için biyolojik çözümlere ihtiyaç vardır. DAISY Sistemi çok fazla ve çok güçlü dezenfektanlar ile patojenlerin öldürülmesi yerine önce üremelerini engeller.

1. Yerleşim alanı yok
Anti-bakteriyel AFM filtre malzemesi bakterilerin üzerinde tutunmasını ve gelişmelerini engeller.
2. Besin yok
Gelişmiş koagülasyon ve ve flokülasyon ile AFM filtrasyonu bütün bakteri besinlerinin filtre edilerek dışarı atılmasını sağlar ve bakterilerin gelişmesini engeller.
3. Ne kadar az klor, o kadar az dezenfeksiyon yan ürünü (DBP’s)
DAISY hemen hemen bütün partikülleri filtre ettiğinden klor ihtiyacı minimun seviyeye indirgenir. Ne kadar az klor kullanılırsa o kadar az toksik dezenfeksiyon yan ürünü (DBP’s) açığa çıkar.

Adım 1 : AFM ile filtrasyon

AFM Aktif Filtre Malzemesinin kısaltılmış halidir ve Dr. Howard Dryden tarafından geliştirilen, yeşil camdan esaslı devrimsel nitelikli filtre katmanıdır. AFM yüzme havuzunda kuvars kuma veya diğer cam kumlara göre 30 -50% daha fazla organik madde filtre eder. AFM yüzeyinin katalitik özelliği onu kendi kendini temizleyebilir ve anti-bakteriyel yapar, bu özellik filtre katmanında biofilm oluşumunu engeller. Biofilm oluşmaması klor ihtiyacını azaltır ve daha az klor kullanımı siyanojen klorür, trikloramin ve trihalometanlar (THM’s) gibi toksik ve ucucu dezenfektan yan ürünlerinin (DBP’s) oluşumunu da azaltır. Klor kokusu olmaz ve Legionella veya kriptosporidyum gibi patojenlerin enfekte riski büyük oranda azalır. AFM çevreci ve ekonomik olarak kristal berraklığında havuz suyu ve sağlıklı ortam havası sağlar. AFM dünya üzerinde 100 000’nin üzerinde umumi ve özel havuzlarda başarılı olarak kullanılmaktadır.

Adım 2 : APF ve ZPM ile mükemmel koagülasyon ve flokülasyon

“AFM-1 20 m/h filtrasyon hızında 4 mikrona kadar olan partikülleri tutmaktadır. Eğer AFM-1 ZPM statik mikser kullanarak AFP (All Poly Floc) ile kombine edilirse filtrasyon değeri 0,1 mikrona kadar düşürülür. Böylece çözünmüş organik maddeler dahi filtre edilmiş olur. Üre, kreatin ve amino asitler gibi çözünmüş organikler klor talebinin %80’ninden sorumludurlar.
Organik maddelerin düşük konsantrasyonda olması demek daha az klor kullanımı ve daha az dezenfektan yan ürünü (DBP’s) oluşumu demektir.”

Adım 3 : ACO ve ZPM ile oksidasyonun güçlendirilmesi 
“Biofilm tarafından korunmuş bakteri kolonileri klora karşı çok dirençlidir. ZPM statik mikser bu bakteri kolonileri için güvenlik bariyeri oluşturur. ZPM içersinde kavitasyon sonucu oluşan nano kabarcıklar bakteri kolonilerini parçalar birbirlerinden ayır ve klor ile kolayca okside olmasını sağlar.
ACO dış havuzlarda oksidasyon katalizatörü ve klor stabilizatörü olarak görev yapar. ACO güneş ışınlarının sterilizasyon gücünü arttırır ve kloru fotolize karşı korur.

Gösterilen sonuç sayısı: 3